19 januari 2022

3 belangrijke trends in de afvalverwerking

2 min read

De verduurzaming van processen in afvalverwerking zijn van essentieel belang om het milieu en menselijke gemeenschappen te kunnen beschermen. Daarom wordt de focus op afvalbeheerpraktijken die hieraan kunnen bijdragen alsmaar belangrijker. In dit artikel bespreken we de drie belangrijkste trends die voor de grootste impact kunnen zorgen.

Recycling van niet-biologisch afbreekbaar afval

Afval dat niet biologisch afbreekbaar is, kan doorgaans opnieuw gebruikt worden door middel van recycling. Diverse materialen kunnen in hun bestaande vorm worden hergebruikt of verwerkt worden in een andere toepassing. Installaties die materialen van afval kunnen terugwinnen zorgen ervoor dat er minder druk komt te liggen op milieuonvriendelijke stortplaatsen en dat afval nuttig blijft.

Slimme afvalbakken

Hoewel slimme oplossingen voor afvalbeheer nog steeds een nieuwe grens zijn voor lokale overheden, zijn er belangrijke ontwikkelingen die de goede richting inslaan. Slimme afvalbakken zijn een unieke manier om stadsafval beter te beheren en dienovereenkomstig te plannen. Een slimme afvalbak die aangedreven wordt door zonne-energie is in staat om vanaf afstand afgelezen te worden. Dit zorgt ervoor dat gemeenten en bedrijven direct weten wanneer een prullenbak geleegd moet worden. Tevens worden slimme afvalbakken doorgaans uitgerust met een speciaal persmechanisme om de effectieve capaciteit van een prullenbak te vergroten. Met slimme afvalbakken wordt afval dus veel efficiënter opgeslagen, wat uiteindelijk leidt tot enorme kostenbesparingen en minder CO2-uitstoot.

Voor meer informatie rondom de werking van slimme afvalbakken, bekijk https://www.mr-fill.com/nl/ontwikkelingen/.

Focus op de juiste afvalsortering voor het wordt weggegooid

Een belangrijke ontwikkeling om het afvalverwerkingsproces te verduurzamen, is om huishoudens verantwoordelijker om te laten gaan met hun afval. Wanneer afval niet goed gescheiden wordt voordat het wordt weggegooid, dan kunnen aanvankelijke materialen die geschikt zijn voor recycling en hergebruik, als onbruikbaar worden verklaard. Dit kan vermeden worden door afval te sorteren op basis van de juiste afvalgroepen. Hierdoor wordt niet alleen de schade op het milieu geminimaliseerd, maar zorgen we er ook gezamenlijk voor dat afval kostbaar blijft!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *